BADANIE KLINICZNE

 Skuteczność mel●tiki witamina D w utrzymaniu optymalnego stężenia witaminy D u dzieci  


AUTOR Justyna Czech-Kowalska, Magdalena Rybkowska, Dominika Jedlińska 

KRAJ  Polska 

PUBLIKACJA Stand Med Pediatr 2018; 15 nr 4: 689-699 

TYTUŁ ORYGINALNY       Efekty suplementacji witaminą D w dawce 1000 IU/d u dzieci w wieku 4-10 lat. 

TYTUŁ (ENG)       Effects of vitamin D supplementation at a dose 1000 IU/d on vitamin D status in children aged 4-10 years. 

CEL BADANIA : Ocena efektów suplementacji witaminą D w dawce 1000 j.m. w okresie zimowo-wiosennym u dzieci. 

GRUPA BADANA: 66 zdrowych dzieci w wieku 4-10 lat przez 3 miesiące przyjmowały witaminę D w dawce 1000 IU/d w postaci 2 tabletek szybko rozpadających się w ustach mel●tiki witamina D.  

Okres rekrutacji obejmował styczeń – luty 2018. Rekrutowano dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z Warszawy i okolic. 

Badanie obejmowało 2 wizyty– w dniu włączenia do badania oraz po 3 miesiącach.  

Ocena tolerancji, bezpieczeństwa oraz monitorowanie przyjmowania preparatu mel●tiki witamina D były przeprowadzone trzykrotnie (ankieta telefoniczna w 5 i 9 tygodniu suplementacji oraz po zakończeniu suplementacji (zwrot wszystkich blistrów wraz z ew. niespożytymi tabletkami). 

KRYTERIA WŁĄCZENIA: wiek dziecka 4-10 lat, deklaracja nieprzyjmowania w czasie trwania badania innych, poza badanym, preparatów zawierających witaminę D 

KRYTERIA WŁĄCZENIA: otyłość (BMI >95centyla), osteomalacja, osteoporoza, choroby autoimmunologiczne, sarkoidoza, astma w ostrej fazie, hiperkalcemia, kamica nerkowa, niewydolność nerek, zespół nerczycowy, cholestaza, zapalenie wątroby, cukrzyca typ 1, przewlekle stosowanie leków przeciwdrgawkowych, kortykosteroidów systemowo, cymetydyny, ketokonazolu, leków przeciwgruźliczych, teofiliny, tiazydowych leków moczopędnych oraz udział w innym badaniu klinicznym.  

BADANE PARAMETRY: stężenie 25(OH)D we krwi przed i 3 miesiące po suplementacji, przeprowadzano kwestionariusz spożycia produktów bogatych w witaminę D, w tym suplementów diety oraz długości przebywania na świeżym powietrzu. Przeprowadzono badania antropometryczne tj. masa ciała, zawartość tkanki tłuszczowej.  

WYNIKI: Za optymalne przyjęto stężenie 25(OH)D w zakresie 30-50 ng/ml, wartości < 20 ng/ml zdefiniowano jako niedobór witaminy D, zaś wartości >100 ng/ml za potencjalnie toksyczne i świadczące o możliwym przedawkowaniu witaminy D. W grupie badanej aż 76% dzieci miało niezadawalające wyjściowe stężenia 25(OH)D<30 ng/ml 

Po 3 miesięcznym przyjmowaniu mel●tiki witamina D odsetek dzieci z niedoborem witaminy spadł z 22,7% do 0%, aż 80% z nich miało optymalne stężenie 25(OH)D. 

Po 3 miesiącach suplementacji u 66 dzieci średnie stężenie 25(OH)D wzrosło z 24,81±7,54 ng/ml do 35,19±6,11ng/ml (p <0,001); nie odnotowano różnic między płciami. 

 

U żadnego pacjenta nie stwierdzano objawów klinicznych przedawkowania witaminy podczas prowadzonej suplementacji. Preparat był również dobrze tolerowany, nie odnotowano poważnych działań niepożądanych. 

Formę preparatu (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) jako przyjazną oceniło aż 97% dzieci po 5 tygodniach suplementacji. Smak preparatu został oceniony pozytywnie przez 74,2% dzieci po 5 tygodniach suplementacji. 

WNIOSKI: Codzienna suplementacja witaminą D w dawce 1000 IU/d przez okres 3 miesięcy pozwoliła wyeliminować problem niedoboru witaminy D, choć wyjściowo dotyczył on 23% badanych. Istotne jest także to, że tylko 7% badanych dzieci przed włączeniem do badania regularnie przyjmowało preparaty w witaminą D, a podaż z dietą (ryby) była niewystarczająca.  

Zastosowany w badaniu preparat mel●tiki witamina D jest dobrze tolerowany i bezpieczny oraz skutecznie zapobiega niedoborom witaminy D u dzieci w wieku 4-10 lat. 

    

W 2 tabletkach Meltiki Witamina D znajduje się 1000 j.m. (porcja dzienna)


Link do artykułu z publikacją badania:

*Czech-Kowalska J, Rybkowska M, Jedlińska D. Efekty suplementacji witaminą D w dawce 1000 IU/d u dzieci w wieku 4-10 lat. 

Stand Med Pediatr 2018;15:nr 4, str 689-699.

http://www.standardy.pl/artykuly/szukaj?search=efekty+suplementacji+witamin%C4%85+d+w+dawce+1000+iu/dob%C4%99+u+dzieci+w+wieku+4-10+lat+V