Rozwój dziecka

Okres zwiększonego narażenia organizmu na niekorzystne warunki atmosferyczne, a zarazem częstsze występowanie chorób w Polsce przypada w okresie od października do kwietnia. Dzieci w zależności od wieku i  środowiska, w którym przebywają, mogą chorować średnio od 6 do 10 razy w roku.  Osłabienie układu odpornościowego może prowadzić do częstszej absencji w przedszkolu i szkole co może negatywnie wpływać na osiągane wyniki.

Roxas M, Jurenka J. Altern Med Rev 2007;12(1):25-48