Najnowsze doniesienia

Astma


74% redukcji ryzyka zaostrzenia zdiagnozowanej astmy u dzieci suplementowanych witaminą D [13].


Atopowe zapalenie skóry


Prawie 2 krotna redukcja objawów atopowego zapalenia skóry w skali EASI (-6,5 vs. -3,3) u dzieci przyjmujących 1000 j.m. witaminy D przez miesiąc [14].


Witamina D a autyzm


Witamina D działa jak hormon i poprzez receptor (VDR) aktywizuje także niektóre obszary mózgu [15]. Stężenie 25(OH)D- aktywnej formy witaminy we krwi jest często kilkakrotnie niższe u dzieci z autyzmem w porównaniu od dzieci zdrowych. Badania wykazują, że autyzm jest także związany z procesami zapalnymi, które działanie witaminy D może redukować [15].


Literatura:


1. Woynarowska B. Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży w Pediatria. Wydawnictwo lekarskie PZWL 2013

2. Kühnisch J et al. J Dent Res. 2015 Feb;94(2):381-7.

3. Myszka M. , Klinger M. Postępy Hig Med Dosw (online). 2014; 68: 865-878

4. Wagner CL et al. Nutrients 2012; 4: 208-230

5. Camargo CA et al. Pediatrics 2012;130:e561–e567

6. Noor H. A. Suaini et al. Nutrients 2015; 7:6088-6108

7. Holick MF. Standardy Medyczne/Pediatria 2015;T.12:759-63.

8. Arabi A. et al. Nat Rev Endocrinol. 2010; 6: 550-61

9. Zasady suplementacji i leczenia witaminą D - nowelizacja 2018r. Postępy Neonatologii 2018;24

10. Charzewska J, Weker H. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka. 2006;8(2): 107-9.

11. Dyląg H. et al.. Rocz Państw Zakl Hig 2014;65(4):325-330

12. Kaganov B et al. Nutrients 2015; 7: 3524-3535

13. Xiao L. et al. Br J Nutr. 2015:1-9.

14. Camargo CA Jr et al. J Allergy Clin Immunol. 2014;134(4):831-835.e1

15. Cannell JJ, Grant WB. Dermato-Endocrinology 2015; 5:1, 199–204

16. Szponer L., et al.: „Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych.” Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa, 2003.

17. Szponar L., Ołtarzewski M.: „Epidemiologia niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce”. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka.2004, 6, 1, 13-17.

18.   Czech-Kowalska J. et al. Stand Med Pediatr 2018; 15 nr 4: 689-699