Najnowsze doniesienia

Badanie doświadczalne wykazało, że przyjmowanie zmikronizowanego pirofosforanu żelazowego wraz z dodatkiem witaminy C zwiększa jego biodostępność oraz absorbcję z jelit do krążenia. 
Haro-Vicente JF et al. Eur J Nutr. 2008;47(8):470-8.

UWAGA!
Ogólnopolskie badanie diety dzieci w wieku 4 lat wykazało, że aż 48,8% spożywa za mało żelaza (wyniki obejmowały siedmiodniowe zapisy całodziennego żywienia).  
Jadwiga Charzewska Rekomendacje  dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach IŻiŻ, 2011